Založení stavební firmy - činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Činnosti spojené s prováděním, změnami a odstraňováním staveb patří mezi živnosti vázané. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro vázanou živnost zahrnující provádění staveb, jejich změn a odstraňování je nutná následující kvalifikace:

 • autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

Obsah vázaných živností je uveden v Příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování je: Provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona, včetně vedení realizace staveb a jejich změn. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výše uvedenou vázanou živnost je možné provozovat jako OSVČ či pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Založení společnosti však není jednoduchá záležitost.

Založení společnosti s ručením omezeným vyžaduje:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Založení akciové společnosti vyžaduje:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Z důvodu administrativní náročnosti zakládání společnosti v ČR se podnikatelům osvědčila spolupráce s některou poradenskou firmou, která je na zakládání nebo prodej společností specializovaná.

Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou připraveny poradit a pomoci nejenom s ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější formou společnosti pro tu kterou budoucí firmu. A nejenom to, Profispolečnosti.cz pro každého klienta požadovanou společnost rychle, odborně a za dobrou cenu založí nebo disponují hotovými, tzv. ready made společnostmi. To je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která však nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky ani dluhy, ale je s ní možno začít podnikat během 24 hodin.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít