Zápis společnosti

Zápis společnosti musí být proveden do obchodního rejstříku. Je potřeba rozlišovat mezi založením firmy a vznikem firmy. Že je firma založená, ještě neznamená, že z hlediska zákonů a práva existuje jako plnohodnotná právní osoba, protože ještě není zapsaná. Zakladatelé společnosti se ještě nenazývají jako společníci. Pokud zakladatelé jednají jménem společnosti již před jejím vznikem, je pak rozhodující, jestli tato jednání společnost schválí do 3 měsíců od začátku vzniku firmy. Pokud to schválí, je za jednání odpovědná skutečně společnost, jinak odpovědnost zůstává na člověkovi, který jednal.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Obchodní společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku, v tento moment se stává právnickou osobou a může tudíž nabývat povinnosti a práva. Zápis firmy je proveden na dobu neurčitou nebo určitou, pokud je to explicitně uvedeno v zakladatelské listině. Mezi založením a podáním návrhu na zápis spolenosti do obchodního rejstříku nesmí být delší časové prodlení než devadesát dní.

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít