Živnost na povrchové úpravy a svařování kovů provozovaná jako s.r.o.

Příloha č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností, uvádí obsah volné živnosti zvané Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů: Provádění  jednotlivých způsobů tepelného zpracování kovů (kalení, žíhání a  podobně) a dalších způsobů povrchové úpravy výrobků, zejména pískování,  otryskávání, provádění základní povrchové ochrany výrobků, potahování  kovových předmětů nekovovými materiály, žárové a plazmové nástřiky  kovových i nekovových materiálů. Jednotlivé technologie tavného a  tlakového svařování kovů a dalších materiálů.

Obsahem činnosti není chemická a elektrochemická úprava povrchu  kovů pokovováním v kovových lázních a technologie spojené s přípravou a  nanášením smaltovacích suspenzí a vypalováním skelného nebo keramického  povlaku ve smaltérské peci.

Volné živnosti lze provozovat bez speciálního odborného vzdělání nebo  praxe. Podnikatel však musí splňovat podmínky živnostenského podnikání  podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je její ohlášení, které může provést každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která je plně svéprávná a bezúhonná.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podnikání formou s.r.o. je pro podnikatele výhodnější než podnikání  jako OSVČ, neboť  neručí podnikatel celým svým osobním majetkem, ale  pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je zaměstnancem vlastní  společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně  ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které odvádí pouze ze mzdy,  kterou si vyplatí.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je dále nutno podniknout tyto administrativní kroky:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Tato administrativně poměrně náročná akce sice může řadu podnikatelů  odradit od záměru založit společnost, stačí však obrátit se na vhodnou  poradenskou firmu, která pro své klienty všechny potřebné  administrativní kroky podnikne, založí pro ně společnost přesně podle  jejich potřeb a požadavků a ušetří jim tak čas a energii potřebnou  k výkonu vlastní živnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední  poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít