Změny v daňové sazbě a účetnictví pro právnické osoby od roku 2024

Rok 2024 přinesl v oblasti daní řadu novinek, včetně změn týkajících se daně z příjmů právnických osob. Nejvýznamnější změnou je zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob o dva procentní body na 21 %, ve srovnání s předchozím rokem, kdy sazba činila 19 %. Tato změna je platná od 1. ledna 2024. Nicméně ne všechny právnické osoby jsou okamžitě dotčeny tímto zvýšením. Pokud začalo jejich zdaňovací období ještě v roce 2023, pak se na ně vztahuje nižší sazba daně ve výši 19 %. Určité výjimky platí pro základní investiční fondy, které podléhají sazbě 5 %, a pro fondy penzijních společností, které jsou dokonce zcela osvobozeny od daně.

Další změny se týkají daňové uznatelnosti výdajů na reprezentaci, jako jsou propagační předměty. Dříve byly náklady na reprezentaci do výše 500 Kč daňově uznatelné, ale tato výjimka byla zrušena, čímž se zvýší daňová zátěž.

Další změnou se týká transakcí v cizí měně. Od 1. ledna 2024 mají společnosti, které provádějí většinu transakcí v cizí měně, možnost vést účetnictví v této měně, jako jsou euro, americký dolar nebo libra šterlinků. Tyto firmy mohou rovněž podávat daňové přiznání a platit daně v této funkční měně.

Nově je také zavedena možnost nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly. Firmy již nejsou povinny dávat do daňových přiznání rozdíly v kurzech, pokud nebyly realizovány. Tato změna zjednoduší účetnictví a sníží administrativní zátěž pro firmy.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít