Fúze

Jedná se o sloučení či o splynutí obchodních společností (OS). Právní účinky fúze nastávají ke dni jejího zápisu do OR.
sloučení - zánik OS (předchází zrušení bez likvidace), její jmění přechází na jinou OS (A, B > B zrušeno a majetek přechází do A > A), společníci zanikající OS se stávají společníky nástupnické OS, zúčastněna je zanikající i nástupnická OS
splynutí - zánik 2 a více OS, jmění přechází na nástupnickou OS (A,B > obě zrušeny > vznik C), i zde společníci zůstávají, zúčastněné jsou jen zanikající OS.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít