Obchodní zákoník

 Obchodní zákoník

Úvod§Hlavička zákona
Část I.§ 1 - 55Obecná ustanovení
Část II. Obchodní společnosti a družstvo
     Hlava 1 Obchodní společnosti
          Díl 1§ 56 - 75bObecná ustanovení
          Díl 2§ 76 - 92eVeřejná obchodní společnost
          Díl 3§ 93 - 104eKomanditní společnost
          Díl 4§ 105 - 153eSpolečnost s ručením omezeným
          Díl 5§ 154 - 220zbAkciová společnost
     Hlava 2§ 221 - 260Družstvo
Část III. Obchodní závazkové vztahy
     Hlava 1§ 261 - 408Obecná ustanovení
     Hlava 2 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
          Díl 1§ 409 - 470Kupní smlouva
          Díl 2§ 471 - 475Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
          Díl 3§ 476 - 488aSmlouva o prodeji podniku
          Díl 3A§ 488b - 488iSmlouva o nájmu podniku
          Díl 4§ 489 - 496Smlouva o koupi najaté věci
          Díl 5§ 497 - 507Smlouva o úvěru
          Díl 6§ 508 - 515Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
          Díl 7§ 516 - 526Smlouva o uložení věci
          Díl 8§ 527 - 535Smlouva o skladování
          Díl 9§ 536 - 565Smlouva o dílo
          Díl 10§ 566 - 576Smlouva mandátní
          Díl 11§ 577 - 590Smlouva komisionářská
          Díl 12§ 591 - 600Smlouva o kontrolní činnosti
          Díl 13§ 601 - 609Smlouva zasílatelská
          Díl 14§ 610 - 629Smlouva o přepravě věci
          Díl 15§ 630 - 637Smlouva o nájmu dopravního prostředku
          Díl 16§ 638 - 641Smlouva o provozu dopravního prostředku
          Díl 17§ 642 - 651Smlouva o zprostředkování
          Díl 18§ 652 - 672aSmlouva o obchodním zastoupení
          Díl 19§ 673 - 681Smlouva o tichém společenství
          Díl 20§ 682 - 691Smlouva o otevření akreditivu
          Díl 21§ 692 - 699Smlouva o inkasu
          Díl 22§ 700 - 707Smlouva o bankovním uložení věci
          Díl 23§ 708 - 715aSmlouva o běžném účtu
          Díl 24§ 716 - 719bSmlouva o vkladovém účtu
          Díl 25§ 720 - 724Cestovní šek
          Díl 26§ 725 - 728Slib odškodnění
     Hlava 3§ 729 - 755Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
Část IV.§ 756 - 775Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Poznámky Poznámky pod čarou
Úvod § Hlavička zákona
2 Obchodní zákoník – Smlouva o inkasu
2 Obchodní zákoník – Smlouva o bankovním uložení věci
2 Obchodní zákoník – Smlouva o běžném účtu
2 Obchodní zákoník – Smlouva o vkladovém účtu
2 Obchodní zákoník – Cestovní šek
2 Obchodní zákoník – Slib odškodnění
2 Obchodní zákoník – Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
2 Obchodní zákoník – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
2 Obchodní zákoník – Poznámky pod čarou
2 Obchodní zákoník – Hlavička zákona
2 Obchodní zákoník – Část první, Všeobecná ustanovení
2 Obchodní zákoník – Část druhá, Obecná ustanovení
2 Obchodní zákoník – Veřejná obchodní společnost
2 Obchodní zákoník – Komanditní společnost
2 Obchodní zákoník – Společnost s ručením omezeným
2 Obchodní zákoník – Akciová společnost
2 Obchodní zákoník – Družstvo
2 Obchodní zákoník – Část třetí, Obchodní závazkové vztahy, Obecná ustanovení
2 Obchodní zákoník – Kupní smlouva
2 Obchodní zákoník – Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
2 Obchodní zákoník – Smlouva o prodeji podniku
2 Obchodní zákoník – Smlouva o nájmu podniku
2 Obchodní zákoník – Smlouva o koupi najaté věci
2 Obchodní zákoník – Smlouva o úvěru
2 Obchodní zákoník – Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
2 Obchodní zákoník – Smlouva o uložení věci
2 Obchodní zákoník – Smlouva o skladování
2 Obchodní zákoník – Smlouva o dílo
2 Obchodní zákoník – Smlouva mandátní
2 Obchodní zákoník – Smlouva komisionářská
2 Obchodní zákoník – Smlouva o kontrolní činnosti
2 Obchodní zákoník – Smlouva zasílatelská
2 Obchodní zákoník – Smlouva o přepravě věci
2 Obchodní zákoník – Smlouva o nájmu dopravního prostředku
2 Obchodní zákoník – Smlouva o provozu dopravního prostředku
2 Obchodní zákoník – Smlouva o zprostředkování
2 Obchodní zákoník – Smlouva o obchodním zastoupení
2 Obchodní zákoník – Smlouva o tichém společenství
2 Obchodní zákoník – Smlouva o otevření akreditivu
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít