Obchodní zákoník – Hlavička zákona

Zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník

Ve znění:

zákona č. 264/1992 Sb.,
zákona č. 591/1992 Sb.,
zákona č. 600/1992 Sb.,
zákona č. 286/1993 Sb.,
zákona č. 156/1994 Sb.,
zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 94/1996 Sb.,
zákona č. 142/1996 Sb.,
zákona č. 77/1997 Sb.,
zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb.,
zákona č. 105/2000 Sb.,
zákona č. 367/2000 Sb.,
zákona č. 370/2000 Sb.,
zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb.,
zákona č. 15/2002 Sb.,
zákona č. 125/2002 Sb.,
zákona č. 126/2002 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 308/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 312/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb.,
zákona č. 88/2003 Sb.,
zákona č. 437/2003 Sb.,
zákona č. 85/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 360/2004 Sb.,
zákona č. 484/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb.,
zákona č. 554/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb.,
zákona č. 216/2005 Sb. - Viz přechodná ustanovení a účinnost,
zákona č. 377/2005 Sb. (s účinností od 29. září 2005),
zákona č. 413/2005 Sb. (s účinností od 1. ledna 2006),
zákona č. 56/2006 Sb. (s účinností od 8. března 2006),
zákona č. 57/2006 Sb. (s účinností od 1. dubna 2006),
zákona č. 79/2006 Sb. (s účinností od 15. března 2006),
zákona č. 81/2006 Sb. (s účinností od 15. března 2006),
zákona č. 308/2006 Sb. (s účinností od 18. srpna 2006),
zákona č. 269/2007 Sb. (s účinností od 1. ledna 2008),
zákona č. 296/2007 Sb. (s účinností od 1. ledna 2008),
zákona č. 344/2007 Sb. (s účinností od 1. března 2008),
zákona č. 36/2008 Sb. (s účinností od 17. ledna 2008),
zákona č. 104/2008 Sb. (s účinností od 1. dubna 2008),
zákona č. 126/2008 Sb. (s účinností od 1. července 2008),
zákona č. 130/2008 Sb. (s účinností od 1. července 2008),
zákona č. 230/2008 Sb. (s účinností od 1. července 2008),
zákona č. 215/2009 Sb. (s účinností od 20. července 2009),
zákona č. 217/2009 Sb. (s účinností od 20. července 2009),
zákona č. 230/2009 Sb. (s účinností od 1. srpna 2009),
zákona č. 285/2009 Sb. (s účinností od 1. listopadu 2009),
zákona č. 420/2009 Sb. (s účinností od 1. prosince 2009),
zákona č. 152/2010 Sb. (s účinností od 1. července 2010).

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít