Podle informací agentury ČEKIA zájem o daňové ráje stále roste

Česká kapitálová informační agentura ČEKIA začátkem roku 2013 zveřejnila analýzu, z níž vyplývá, že počet českých firem s vlastníkem registrovaným v daňovém ráji přesáhl ke konci roku 2012 číslo 12 500 a meziročně se zvýšil o 3,8%. Ze zprávy dále vyplývá, že největší přírůstek zaznamenal Kypr, USA, Seychely, Bermudy, a Belize, naopak mírně poklesl zájem o zakládání firem v Nizozemsku a Lucembursku.

Neklesající zájem o registraci firem v daňových rájích je s největší pravděpodobností veden zejména změnami v legislativě týkající se anonymních akcií v České republice. Nejvíce využívanou destinací pro offshore společnosti je Kypr, zatímco počet společností založených v dosud nejoblíbenějším Nizozemí je aktuálně nejnižší za poslední čtyři roky.

Jakkoli USA nejsou považovány za typický daňový ráj, při splnění určitých podmínek je tak lze využít. Nejdůležitější je, že firmu nesmí vlastnit ani spoluvlastnit Američan, firma nesmí mít v USA žádné daňové povinnosti, nesmí uzavírat obchody s americkými rezidenty ani nesmí zaměstnávat Američany.

Z analýzy agentury ČEKIA přebíráme následující přehlednou tabulku:

Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje

 

2012

2011

Abs. změna 2011-2012

Rel. změna 2011-2012

2010

2009

2008

2007

2006

Bahamy

39

35

4

11,43 %

35

33

33

36

33

Belize

118

94

24

25,53 %

83

77

55

43

32

Bermudské ostrovy

7

5

2

40,00 %

5

6

6

6

5

Britské Pan. ostrovy

455

438

17

3,88 %

422

424

441

406

359

Gibraltar

74

66

8

12,12 %

66

70

61

58

53

Hongkong

80

69

11

15,94 %

59

49

41

33

33

Jersey (Velká Británie)

57

59

-2

-3,39 %

59

58

57

58

58

Kajmanské ostrovy

37

38

-1

-2,63 %

32

33

33

23

21

Kypr

1 904

1 705

199

11,67 %

1 550

1 411

1 150

956

663

Lichtenštejnsko

261

255

6

2,35 %

245

262

275

259

257

Lucembursko

1 173

1 192

-19

-1,59 %

1 254

1 241

935

864

720

Monako

51

54

-3

-5,56 %

64

48

40

35

39

Nizozemské Antily

16

15

1

6,67 %

14

13

14

22

20

Nizozemí

4 443

4 501

-58

-1,29 %

4 519

4 551

3 474

3 274

3 042

Panama

199

190

9

4,74 %

170

162

108

78

72

Seychelská republika

512

414

98

23,67 %

330

262

225

167

130

Spojené arabské emiráty

225

214

11

5,14 %

184

162

133

97

97

Spojené státy americké

2 903

2 750

153

5,56 %

2 635

2 545

2 135

2 021

1 888

Celkem

12 554

12 094

460

3,80 %

11 726

11 407

9 216

8 436

7 522

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA

Poznámka: Statistika za rok 2012 je rozšířena o další země (Hongkong, Monako, Spojené arabské emiráty), které se využívají v rámci mezinárodních daňových optimalizací.

Zájem o daňové ráje mezi českými podnikateli neklesá

Počínaje datem 27.6.2013 nabyl v České republice účinnosti zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Nově založené akciové společnosti od té doby nemohou vydávat akcie na majitele v listinné formě, což pro akcionáře znamená konec anonymity vlastnictví v těchto společnostech. Formu listinných akcií na majitele, které byly vydány před tímto datem, musí akciová společnost změnit nejpozději do 30.6.2014. Po tomto datu definitivně skončí možnost anonymního vlastníka akciové společnosti. Akcie na majitele je / bude možné nadále vydávat výhradně v zaknihované formě nebo jako akcie imobilizované. V obou případech jsou akcie uloženy u depozitáře cenných papírů, kterému je poskytnuta informace o jejich majiteli. Další formou akcií jsou akcie na jméno, na nichž je majitel uveden přímo.

Akcionáři, kteří si chtějí zachovat anonymitu vlastnictví, využívají proto ve zvýšené míře offshore služby, to je zejména zakládání společností v daňových rájích. V posledním roce podle analýz stoupl zájem zejména o zakládání společností na Kypru, v USA, na Seychelech, Bermudách a Belize. Poněkud naopak poklesl zájem o zakládání nových firem v Nizozemsku a Lucembursku.

Neklesající zájem o registraci firem v daňových rájích je s největší pravděpodobností veden zejména změnami v legislativě týkající se anonymních akcií v České republice. Nejvíce využívanou destinací pro offshore společnosti je Kypr, zatímco počet společností založených v dosud nejoblíbenějším Nizozemí je aktuálně nejnižší za poslední čtyři roky.

Jakkoli USA nejsou považovány za typický daňový ráj, při splnění určitých podmínek tak lze využít. Nejdůležitější je, že firmu nesmí vlastnit ani spoluvlastnit Američan, firma nesmí mít v USA žádné daňové povinnosti, nesmí uzavírat obchody s americkými rezidenty ani nesmí zaměstnávat Američany.

Máte zájem své podnikání také přesunout do daňového ráje a ušetřit tak na daních? Využijte našich služeb offshore společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít