Založení družstva

fáze před konáním ustavující člen. schůze - jednotlivec či tzv. přípravný výbor zveřejní úmysl založit družstvo; vypracuje se návrh stanov, určí se osoba, která přijímá přihlášky zájemců

ustavující člen. schůze - tu organizují svolavatelé, právo k účasti a hlasování na schůzi vzniká podáním přihlášky do družstva, přítomno musí být min. 5 zájemců (či 2 PO)

Osoby takto zúčastněné jsou zakladateli a rozhodnutí přijímají většinou hlasů přítomných

vznik - zápisem do OR, návrh podává představenstvo a podepisují jej všichni jeho členové (úřed. ověřené)

Obchodní společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít