Firma na přípravu a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce je živnost ohlašovací volná. Provozování živností volných upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností. Uvedená volná živnost má tuto náplň: Příprava  a vypracování technických návrhů strojních a technologických zařízení  pro různá odvětví hospodářství, zejména konstruktérská činnost ve  strojírenství, vypracování technologických návrhů a projektů zařízení  pro chemický, hutní, potravinářský průmysl a další odvětví průmyslu a  pro zemědělskou výrobu, vypracování návrhů protipožárního vybavení  provozů a rozvodů počítačových sítí. Zpracování grafických návrhů a  grafických úprav textů, i na projekčních fóliích, náčrtků, návrhů,  příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů z databáze na  procesory a další grafické práce. Zhotovování technických výkresů,  náčrtků a webových stránek. Písmomalířství.

Obsahem činnosti není projektová činnost ve  výstavbě, projektování pozemkových úprav, letadel, jejich součástí a  výrobků letecké techniky, elektrických zařízení, ani vývoj střelných  zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podrobnosti o založení firmy na provoz volných živností si můžete přečíst ve zvláštním článku Jak založit firmu na provozování některé z volných živností?

Založení společnosti s ručením omezeným na provozování výše zmíněné volné živnosti zahrnuje řadu administrativních úkonů:

  • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
  • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
  • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
  • složení základního kapitálu s.r.o.
  • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
  • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
  • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
  • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Vzhledem k tomu, že založení společnosti představuje pro podnikatele  celkem velkou časovou i administrativní zátěž, nabízí naše firma  Profispolečnosti.cz s.r.o. službu založení společnosti na klíč nebo  prodej ready made společnosti. Podrobnosti o obou službách jsou  k dispozici v našich zvláštních článcích:

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít