Firma na údržbu motorových vozidel a jejich příslušenství

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství je živnost  ohlašovací volná. Provozování živností volných není vázáno žádným  požadavkem na odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování  kterékoli z volných živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné  specializované vzdělání ani praxi. Podnikatel musí pouze splňovat  všeobecné podmínky provozování živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Obsahovou náplň volných živností stanoví příloha č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Pro volnou živnost Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství jde o tuto obsahovou náplň: Mytí  a běžná údržba motorových vozidel, spočívající v ochraně těchto vozidel  proti povětrnostním vlivům, zejména provozování myček automobilů,  provádění povrchové úpravy karoserií tmelením, broušením, výměnou  čelních skel, oken vozidel, těsnících prvků karoserie. Opravy pneumatik  studenou cestou a montáž pneumatik, vyvažováním kol, výměna provozních  náplní, montáž autopříslušenství a obdobné činnosti. Montáž, opravy,  servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových  vozidel a jiné podobné činnosti.

Obsahem činnosti nejsou opravy silničních  vozidel a opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.  (zejména opravy mechanických, pneumatických, hydraulických a  elektrických skupin a podskupin), opravy karoserií vozidel a opravy  pneumatik spojené s vulkanizací. (Pozor: Uvedenou volnou živnost je třeba odlišit od řemeslné živnosti Opravy silničních vozidel ).

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

V ohlašovacím formuláři podnikatel uvádí zejména své jméno a  příjmení, státní občanství a bydliště, rodné číslo, pokud mu bylo  přiděleno, sídlo budoucí firmy, předkládá doklady o oprávnění toto sídlo  využívat, dále doklad o zaplacení správního poplatku. Poplatek činí 1  000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání,  500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována  jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností, 50,- Kč za  přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím  kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za ohlášení živnosti,  případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Pro provozování firmy je velmi vhodnou formou společnost s ručením  omezeným. Její založení je nicméně poněkud administrativně i časově  náročná záležitost. Na trhu je však pro tyto případy připravena řada  poradenských firem, které dokážou pro podnikatele společnost založit.  Jednou z takových firem je i naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o. Je  specialistou na zakládání společností na míru, přesně podle požadavků a potřeb začínajících podnikatelů. Vedle toho nabízejí Profispolečnosti také prodej tzv. ready made společností, které jsou již zapsané v obchodním rejstříku a mohou začít podnikat ihned.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít