Provozování umělecké volné živnosti umělecko-řemeslné zpracování kovů

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle živnostenského zákona se dělí živnosti na

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Obsahovou náplň jednotlivých volných živností stanoví příloha č. 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. V případě volné živnosti Umělecko-řemeslné zpracování kovů je touto náplní: Uměleckořemeslná  činnost, při níž jsou tradičními, speciálními převážně rukodělnými  technologiemi (například kovolijectví, kovotepectví, umělecké kovářství a  zámečnictví, cizelérství, zvonařství, pasířství, platnéřství,  medailérství a rytí kovů, cínařství) zpracovávány kovy za účelem  vytvoření kusových kovových předmětů, například zvonů, plastik,  liturgických předmětů, přileb, štítů, rektorských řetězů, medailí a  odznaků, svícnů a konvic historizujícího charakteru.

Obsahem činnosti není výroba šperků, klenotů, ozdob a ručně tepaných výrobků z drahých kovů a jejich kombinací s obecnými kovy.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli  živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy  Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Volnou živnost mohou ohlásit fyzické osoby s trvalým pobytem na území  České republiky, které jsou plně svéprávné a bezúhonné. Více  podrobností o založení firmy na provozování volné živnosti najdete ve  zvláštním článku Jak založit firmu na provozování některé z volných živností?

Provozování volné živnosti je pro podnikatele výhodnější pod  hlavičkou společnosti než podnikání jako OSVČ z řady důvodů, mezi něž  patří např. nižší sociální a zdravotní pojištění, které se platí jen do  výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy), při  problémech lze firmu prodat a založit novou firmu, řízením firmy lze  pověřit jednatele, firmu lze předat potomkům nebo fakt, že firma ve  formě s. r. o. je předmětem dědického řízení.

Více informací o založení s.r.o. najdete v samostatném článku založení společnosti s ručením omezeným.

Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a nabízejí svým klientům službu založení společnosti na klíč nebo  prodej firmy již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze  začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít