Zakládáte firmu na projektování elektrických zařízení?

Založit firmu znamená získat příslušné živnostenské oprávnění a pak  založit společnost. Dohromady to představuje celou řadu  administrativních úkonů. Projektování elektrických zařízení je podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, živnost ohlašovací volná. Podle samostatné přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností, je obsahem této živnosti Projektování  a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v  oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení  určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a  zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu,  přeměnu a užití elektrické energie. Koncepční návrhy, výpočty a  vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

Volnou živnost je nutno nejprve ohlásit, což je  možno učinit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím  kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky,  prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

S živnostenským listem je potom vhodné postarat se o založení  společnosti, protože podnikání pod hlavičkou společnosti je pro  podnikatele výhodnější i bezpečnější než podnikání jako OSVČ.

Připomínáme hlavní nevýhody podnikání jako OSVČ

 • ručení celým majetkem
 • vedle placení daně z příjmu také placení vysokých záloh na sociální a zdravotní pojištění
 • není nutno vést podvojné účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • v případě nemoci apod. nelze delegovat řízení praxe na jinou osobu
 • firmu nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu apod.
 • firmu nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka
 • firma není předmětem dědického řízení

Při podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým osobním  majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

A naopak výhody s.r.o. oproti OSVČ:

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení
 • sepsat zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu s.r.o. ve formě notářského zápisu
 • zajistit sídlo společnosti s ručením omezeným
 • mít vyřízenou živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složit základní kapitál s.r.o.
 • podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku
 • po zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku potom registrace s.r.o. na  finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba splnit následující podmínky:

Podrobnosti o provozování volné živnosti a o zakládání společností si můžete přečíst v našich článcích:

V dalších článcích je k dispozici informace o založení společnosti na klíč a o prodeji hotových společností

Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední českou poradenskou firmou  působící v oblasti zakládání a prodeje společností. Svým klientům  poskytujeme naše služby rychle, odborně, za dobrou cenu a vždy s důrazem  na individuální přístup ke konkrétnímu zákazníkovi. Objednáte-li si u  nás založení společnosti na klíč nebo koupíte-li si ready made firmu,  nebudete zklamáni.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít