Změna živnostenského zákona 2014 a obsahu živností

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které je momentálně v připomínkovém řízení, přinese popis obsahu jednotlivých živností a oborů činností živností tak, aby odpovídal současnému znění živnostenského zákona.

Nejpodstatnější změny se dotknou podnikatelů obchodujících pohonnými hmotami a palivy. 1.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Původní vázaná živnost s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv" se ruší a stává se koncesovanou živností s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot". O koncesi je nutno požádat do 1.11.2013. Distributor pohonných hmot je povinen podat elektronicky přihlášku k registraci celnímu úřadu. Podmínkou registrace je vedle živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot ještě bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 milionů korun, dále distributor musí splňovat podmínku, že mu nebyl vysloven zákaz činnosti a není v likvidaci ani v úpadku.

Do koncesovaných živností nově patří také prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Dnem 17. října 2013 nabyl účinnosti zákon 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zavedl v České republice koncesi na prodej alkoholu a lihovin. Od 17. října 2013 je prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin možný pouze na základě koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. O koncesi musí prodejce nebo distributor alkoholu a lihovin zažádat do 6 měsíců ode dne platnosti zákona. Žádost o koncesi se předkládá výhradně na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a lze ji podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Nově se do koncesovaných živností také zařadila živnost vedení spisovny, a to ve stejném rozsahu, jako stanoví zákon o archivnictví a spisové službě.

Ostatní změny v popisu obsahových náplní jednotlivých živností v novém vládním nařízení nejsou tak zásadní jako dvě první shora uvedené. Týkají se zejména terminologie a nemají dopad na dosavadní způsob podnikání v jednotlivých oblastech. Nařízení vlády slouží k tomu, aby konkrétní činnosti byly jednoznačně zařazeny do jednotlivých živností. Změny v podnikání může nařídit pouze zákon.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít