Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály lze provozovat formou s.r.o.

Živnost zvaná Poskytování software, poradenství v oblasti  informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související  činnosti a webové portály patří podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, mezi živnosti ohlašovací volné. V samostatné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., která obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností, je náplň této živnosti definována takto: Poskytování  užití (prodej a pronájem) a implementace software. Rozmnožování  počítačových programů. Poradenství v oblasti hardware a software.  Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí. Zpracování dat  pomocí programu, zejména kompletní zpracování dat, služby pro vstup  údajů, řízení a vedení činnosti zařízení na zpracování dat, případně  jiným způsobem. Činnosti související s provozem databank (sestavení  databáze, sběr dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro  požadované informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro  uživatele, třídění dat podle požadavků a podobně). Správa počítačových  sítí, odvirování software a další činnosti vztažené k počítači.  Webhosting a další související činnosti.

Obsahem činnosti není prodej a opravy hardware.

K provozování této živnosti nevyžaduje zákon prokázání žádné odborné  způsobilosti nebo praxe. Tuto živnost může na živnostenském úřadu  ohlásit kterákoli fyzická osoba s bydlištěm, tj. trvalým pobytem na  území České republiky. Další všeobecné podmínky pro provozování volné  živnosti jsou plná svéprávnost a trestní bezúhonnost.

Živnost volná se ohlašuje na živnostenském úřadě. Podmínky získání živnostenského listu jsou podrobně popsány v našem samostatném článku o založení firmy na provozování volné živnosti.

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost,  pod jejíž hlavičkou bude svou živnost provozovat. Podnikání pod  hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako  pouhá OSVČ.Při podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí. Podrobně je založení  společnosti popsáno v našem zvláštním článku Jak založit s.r.o.

Veškeré služby související se založením firmy i ohlášením živnosti  lze také objednat u naší poradenské společnosti Profispolečnosti.cz  s.r.o., což je přední poradenská firma v oblasti zakládání společností. Profispolečnosti.cz s.r.o. nabízejí také tzv. ready made společnosti,  což jsou hotové firmy zapsané v obchodním rejstříku, které čekají na  své první majitele a se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu.  Všechny služby nabízené firmou Profispolečnosti.cz jsou poskytovány na  vysoké odborné úrovni, s individuálním přístupem k jednotlivým klientům,  rychle a za dobrou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít