Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník

 
Úvod§Hlavička zákona
Část I.§ 1 - § 654Obecná část
Hlava I§ 1 - § 14Předmět úpravy a její základní zásady
Díl 1§ 1 - § 8Soukromé právo
Díl 2§ 9 - § 11Užití předpisů občanského práva
Díl 3§ 12 - § 14Ochrana soukromých práv
Hlava II§ 15 - § 435Osoby
Díl 1§ 15 - § 22Všeobecná ustanovení
Díl 2§ 23 - § 117Fyzické osoby
Oddíl 1§ 23 - § 37Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 38 - § 65Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
Oddíl 3§ 66 - § 70Nezvěstnost
Oddíl 4§ 71 - § 76Domněnka smrti
Oddíl 5§ 77 - § 80Jméno a bydliště člověka
Oddíl 6§ 81 - § 117Osobnost člověka
Díl 3§ 118 - § 418Právnické osoby
Oddíl 1§ 118 - § 209Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 210 - § 302Korporace
Oddíl 3§ 303 - § 401Fundace
Oddíl 4§ 402 - § 418Ústav
Díl 4§ 419Spotřebitel
Díl 5§ 420 - § 435Podnikatel
Hlava III§ 436 - § 488Zastoupení
Díl 1§ 436 - § 440Všeobecná ustanovení
Díl 2§ 441 - § 456Smluvní zastoupení
Oddíl 1§ 441 - § 449Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 450 - § 456Prokura
Díl 3§ 457 - § 488Zákonné zastoupení a opatrovnictví
Oddíl 1§ 457 - § 464Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 465 - § 485Opatrovnictví člověka
Oddíl 3§ 486 - § 488Opatrovnictví právnické osoby
Hlava IV§ 489 - § 544Věci a jejich rozdělení
Díl 1§ 489 - § 495Všeobecná ustanovení
Díl 2§ 496 - § 504Rozdělení věcí
Díl 3§ 505 - § 513Součást věci a příslušenství věci
Díl 4§ 514 - § 544Cenný papír
Oddíl 1§ 514 - § 524Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 525 - § 528Zaknihované cenné papíry
Oddíl 3§ 529 - § 544Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
Hlava V§ 545 - § 654Právní skutečnosti
Díl 1§ 545 - § 599Právní jednání
Oddíl 1§ 545 - § 554Všeobecná ustanovení
Oddíl 2§ 555 - § 558Výklad právních jednání
Oddíl 3§ 559 - § 564Forma právních jednání
Oddíl 4§ 565 - § 569Soukromá listina a veřejná listina
Oddíl 5§ 570 - § 573Právní jednání vůči nepřítomné osobě
Oddíl 6§ 574 - § 588Neplatnost právních jednání
Oddíl 7§ 589 - § 599Relativní neúčinnost
Díl 2§ 600 - § 608Právní události
Díl 3§ 609 - § 654Promlčení a prekluze
Oddíl 1§ 609 - § 653Promlčení
Oddíl 2§ 654Prekluze
Část II.§ 655 - § 975Rodinné právo
Hlava I§ 655 - § 770Manželství
Díl 1§ 655Všeobecné ustanovení
Díl 2§ 656 - § 676Vznik manželství
Díl 3§ 677 - § 686Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
Oddíl 1§ 677 - § 679Zdánlivé manželství
Oddíl 2§ 680 - § 686Neplatnost manželství
Díl 4§ 687 - § 753Povinnosti a práva manželů
Oddíl 1§ 687 - § 707Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 708 - § 753Manželské majetkové právo
Díl 5§ 754 - § 770Zánik manželství
Oddíl 1§ 754Obecné ustanovení
Oddíl 2§ 755 - § 758Rozvod manželství
Oddíl 3§ 759 - § 770Následky zániku manželství
Hlava II§ 771 - § 927Příbuzenství a švagrovství
Díl 1§ 771 - § 774Všeobecná ustanovení
Díl 2§ 775 - § 927Poměry mezi rodiči a dítětem
Oddíl 1§ 775 - § 793Určování rodičovství
Oddíl 2§ 794 - § 854Osvojení
Oddíl 3§ 855 - § 923Rodiče a dítě
Oddíl 4§ 924 - § 926Zvláštní opatření při výchově dítěte
Oddíl 5§ 927Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami
Hlava III§ 928 - § 975Poručenství a jiné formy péče o dítě
Díl 1§ 928 - § 942Poručenství
Díl 2§ 943 - § 952Opatrovnictví dítěte
Oddíl 1§ 943 - § 947Opatrovník
Oddíl 2§ 948 - § 952Opatrovník pro správu jmění dítěte
Díl 3§ 953 - § 970Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství
Oddíl 1§ 953 - § 957Svěření dítěte do péče jiné osoby
Oddíl 2§ 958 - § 970Pěstounství
Díl 4§ 971 - § 975Ústavní výchova
Část III.§ 976 - § 1720Absolutní majetková práva
Hlava I§ 976 - § 978Všeobecná ustanovení
Hlava II§ 979 - § 1474Věcná práva
Díl 1§ 979 - § 986Obecná ustanovení
Díl 2§ 987 - § 1010Držba
Díl 3§ 1011 - § 1114Vlastnictví
Oddíl 1§ 1011 - § 1044Povaha vlastnického práva a jeho rozsah
Oddíl 2§ 1045 - § 1114Nabytí vlastnického práva
Díl 4§ 1115 - § 1239Spoluvlastnictví
Oddíl 1§ 1115 - § 1120Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 1121 - § 1125Spoluvlastnický podíl
Oddíl 3§ 1126 - § 1139Správa společné věci
Oddíl 4§ 1140 - § 1157Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví
Oddíl 5§ 1158 - § 1222Bytové spoluvlastnictví
Oddíl 6§ 1223 - § 1235Přídatné spoluvlastnictví
Oddíl 7§ 1236 - § 1239Zvláštní ustanovení o společenství jmění
Díl 5§ 1240 - § 1399Věcná práva k cizím věcem
Oddíl 1§ 1240 - § 1256Právo stavby
Oddíl 2§ 1257 - § 1308Věcná břemena
Oddíl 3§ 1309 - § 1394Zástavní právo
Oddíl 4§ 1395 - § 1399Zadržovací právo
Díl 6§ 1400 - § 1474Správa cizího majetku
Oddíl 1§ 1400 - § 1410Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku
Oddíl 2§ 1411 - § 1437Pravidla správy
Oddíl 3§ 1438 - § 1447Skončení správy
Oddíl 4§ 1448 - § 1474Svěřenský fond
Hlava III§ 1475 - § 1720Dědické právo
Díl 1§ 1475 - § 1490Právo na pozůstalost
Díl 2§ 1491 - § 1593Pořízení pro případ smrti
Oddíl 1§ 1491 - § 1493Všeobecná ustanovení
Oddíl 2§ 1494 - § 1581Závěť
Oddíl 3§ 1582 - § 1593Dědická smlouva
Díl 3§ 1594 - § 1632Odkaz
Oddíl 1§ 1594 - § 1603Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 1604 - § 1619Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů
Oddíl 3§ 1620 - § 1632Nabytí odkazu
Díl 4§ 1633 - § 1641Zákonná posloupnost
Díl 5§ 1642 - § 1664Povinný díl
Oddíl 1§ 1642 - § 1645Nepominutelný dědic
Oddíl 2§ 1646 - § 1649Vydědění
Oddíl 3§ 1650 - § 1653Ochrana nepominutelného dědice
Oddíl 4§ 1654 - § 1657Výpočet povinného dílu
Oddíl 5§ 1658 - § 1664Započtení na povinný díl a na dědický podíl
Díl 6§ 1665 - § 1669Právo některých osob na zaopatření
Díl 7§ 1670 - § 1713Přechod pozůstalosti na dědice
Oddíl 1§ 1670 - § 1676Nabytí dědictví
Oddíl 2§ 1677 - § 1689Správa pozůstalosti a její soupis
Oddíl 3§ 1690 - § 1693Potvrzení dědictví
Oddíl 4§ 1694 - § 1700Rozdělení pozůstalosti
Oddíl 5§ 1701 - § 1713Dluhy postihující dědice
Díl 8§ 1714 - § 1720Zcizení dědictví
Část IV.§ 1721 - § 3014Relativní majetková práva
Hlava I§ 1721 - § 2054Všeobecná ustanovení o závazcích
Díl 1§ 1721 - § 1723Vznik závazků a jejich obsah
Díl 2§ 1724 - § 1788Smlouva
Oddíl 1§ 1724 - § 1730Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 1731 - § 1745Uzavření smlouvy
Oddíl 3§ 1746 - § 1755Obsah smlouvy
Oddíl 4§ 1756 - § 1758Forma smlouvy
Oddíl 5§ 1759 - § 1769Účinky smlouvy
Oddíl 6§ 1770 - § 1784Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy
Oddíl 7§ 1785 - § 1788Smlouva o smlouvě budoucí
Díl 3§ 1789 - § 1809Obsah závazků
Díl 4§ 1810 - § 1867Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
Oddíl 1§ 1810 - § 1819Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 1820 - § 1851Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
Oddíl 3§ 1852 - § 1867Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
Díl 5§ 1868 - § 1878Společné dluhy a pohledávky
Díl 6§ 1879 - § 1907Změny závazků
Oddíl 1§ 1879 - § 1900Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Oddíl 2§ 1901 - § 1907Změny v obsahu závazků
Díl 7§ 1908 - § 2009Zánik závazků
Oddíl 1§ 1908 - § 1980Splnění
Oddíl 2§ 1981 - § 2009Jiné způsoby zániku závazků
Díl 8§ 2010 - § 2054Zajištění a utvrzení dluhů
Oddíl 1§ 2010 - § 2017Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 2018 - § 2047Zajištění dluhu
Oddíl 3§ 2048 - § 2054Utvrzení dluhu
Hlava II§ 2055 - § 2893Závazky z právních jednání
Díl 1§ 2055 - § 2188Převedení věci do vlastnictví jiného
Oddíl 1§ 2055 - § 2078Darování
Oddíl 2§ 2079 - § 2183Koupě
Oddíl 3§ 2184 - § 2188Směna
Díl 2§ 2189 - § 2400Přenechání věci k užití jinému
Oddíl 1§ 2189 - § 2192Výprosa
Oddíl 2§ 2193 - § 2200Výpůjčka
Oddíl 3§ 2201 - § 2331Nájem
Oddíl 4§ 2332 - § 2357Pacht
Oddíl 5§ 2358 - § 2389Licence
Oddíl 6§ 2390 - § 2394Zápůjčka
Oddíl 7§ 2395 - § 2400Úvěr
Díl 3§ 2401Pracovní poměr
Díl 4§ 2402 - § 2429Závazky ze schovacích smluv
Oddíl 1§ 2402 - § 2414Úschova
Oddíl 2§ 2415 - § 2429Skladování
Díl 5§ 2430 - § 2520Závazky ze smluv příkazního typu
Oddíl 1§ 2430 - § 2444Příkaz
Oddíl 2§ 2445 - § 2454Zprostředkování
Oddíl 3§ 2455 - § 2470Komise
Oddíl 4§ 2471 - § 2482Zasílatelství
Oddíl 5§ 2483 - § 2520Obchodní zastoupení
Díl 6§ 2521 - § 2549Zájezd
Díl 7§ 2550 - § 2585Závazky ze smluv o přepravě
Oddíl 1§ 2550 - § 2581Přeprava osob a věcí
Oddíl 2§ 2582 - § 2585Provoz dopravního prostředku
Díl 8§ 2586 - § 2635Dílo
Oddíl 1§ 2586 - § 2619Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 2620 - § 2622Určení ceny podle rozpočtu
Oddíl 3§ 2623 - § 2630Stavba jako předmět díla
Oddíl 4§ 2631 - § 2635Dílo s nehmotným výsledkem
Díl 9§ 2636 - § 2651Péče o zdraví
Díl 10§ 2652 - § 2661Kontrolní činnost
Díl 11§ 2662 - § 2700Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu
Oddíl 1§ 2662 - § 2679Účet
Oddíl 2§ 2680 - § 2681Jednorázový vklad
Oddíl 3§ 2682 - § 2693Akreditiv
Oddíl 4§ 2694 - § 2700Inkaso
Díl 12§ 2701 - § 2715Závazky ze zaopatřovacích smluv
Oddíl 1§ 2701 - § 2706Důchod
Oddíl 2§ 2707 - § 2715Výměnek
Díl 13§ 2716 - § 2746Společnost
Oddíl 1§ 2716 - § 2720Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 2721 - § 2729Práva a povinnosti společníků navzájem
Oddíl 3§ 2730 - § 2735Správa společnosti
Oddíl 4§ 2736 - § 2738Práva a povinnosti společníků k třetím osobám
Oddíl 5§ 2739 - § 2743Zánik členství
Oddíl 6§ 2744 - § 2746Zánik společnosti
Díl 14§ 2747 - § 2755Tichá společnost
Díl 15§ 2756 - § 2883Závazky z odvážných smluv
Oddíl 1§ 2756 - § 2757Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 2758 - § 2872Pojištění
Oddíl 3§ 2873 - § 2883Sázka, hra a los
Díl 16§ 2884 - § 2893Závazky z právního jednání jedné osoby
Oddíl 1§ 2884 - § 2889Veřejný příslib
Oddíl 2§ 2890 - § 2893Slib odškodnění
Hlava III§ 2894 - § 2990Závazky z deliktů
Díl 1§ 2894 - § 2971Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
Oddíl 1§ 2894 - § 2908Základní ustanovení
Oddíl 2§ 2909 - § 2950Povinnost nahradit škodu
Oddíl 3§ 2951 - § 2971Způsob a rozsah náhrady
Díl 2§ 2972 - § 2990Zneužití a omezení soutěže
Oddíl 1§ 2972 - § 2975Obecná ustanovení
Oddíl 2§ 2976 - § 2990Nekalá soutěž
Hlava IV§ 2991 - § 3014Závazky z jiných právních důvodů
Díl 1§ 2991 - § 3005Bezdůvodné obohacení
Díl 2§ 3006 - § 3014Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
Oddíl 1§ 3006 - § 3011Nepřikázané jednatelství
Oddíl 2§ 3012 - § 3014Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
Část V.§ 3015 - § 3079Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Hlava I§ 3015 - § 3027Ustanovení společná
Hlava II§ 3028 - § 3079Ustanovení přechodná a závěrečná
Díl 1§ 3028 - § 3079Přechodná ustanovení
Oddíl 1§ 3028 - § 3035Všeobecná ustanovení
Oddíl 2§ 3036 - § 3037Lhůty a doby
Oddíl 3§ 3038 - § 3040Majetkové právo manželské
Oddíl 4§ 3041 - § 3053Právnické osoby
Oddíl 5§ 3054 - § 3068Věcná práva
Oddíl 6§ 3069 - § 3072Dědické právo
Oddíl 7§ 3073 - § 3079Závazková práva
Díl 2§ 3080 - § 3081Závěrečná ustanovení
Poznámky Poznámky pod čarou
Úvod § Hlavička zákona
0 Nový občanský zákoník – Akreditiv
0 Nový občanský zákoník – Bezdůvodné obohacení
0 Nový občanský zákoník – Bezdůvodné obohacení
0 Nový občanský zákoník – Bytové spoluvlastnictví
0 Nový občanský zákoník – Darování
0 Nový občanský zákoník – Dědická smlouva
0 Nový občanský zákoník – Dědické právo
0 Nový občanský zákoník – Dílo s nehmotným výsledkem
0 Nový občanský zákoník – Dluhy postihující dědice
0 Nový občanský zákoník – Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
0 Nový občanský zákoník – Domněnka smrti
0 Nový občanský zákoník – Držba
0 Nový občanský zákoník – Důchod
0 Nový občanský zákoník – Forma právních jednání
0 Nový občanský zákoník – Forma smlouvy
0 Nový občanský zákoník – Fundace
0 Nový občanský zákoník – Inkaso
0 Nový občanský zákoník – Jednorázový vklad
0 Nový občanský zákoník – Jiné způsoby zániku závazků
0 Nový občanský zákoník – Jméno a bydliště člověka
0 Nový občanský zákoník – Komise
0 Nový občanský zákoník – Kontrolní činnost
0 Nový občanský zákoník – Korporace
0 Nový občanský zákoník – Koupě
0 Nový občanský zákoník – Lhůty a doby
0 Nový občanský zákoník – Licence
0 Nový občanský zákoník – Majetkové právo manželské
0 Nový občanský zákoník – Manželské majetkové právo
0 Nový občanský zákoník – Nabytí dědictví
0 Nový občanský zákoník – Nabytí odkazu
0 Nový občanský zákoník – Nabytí vlastnického práva
0 Nový občanský zákoník – Nájem
0 Nový občanský zákoník – Následky zániku manželství
0 Nový občanský zákoník – Nekalá soutěž
0 Nový občanský zákoník – Neplatnost manželství
0 Nový občanský zákoník – Neplatnost právních jednání
0 Nový občanský zákoník – Nepominutelný dědic
0 Nový občanský zákoník – Nepřikázané jednatelství
0 Nový občanský zákoník – Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
0 Nový občanský zákoník – Nezvěstnost
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Obchodní zastoupení
0 Nový občanský zákoník – Obsah smlouvy
0 Nový občanský zákoník – Obsah závazků
0 Nový občanský zákoník – Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví
0 Nový občanský zákoník – Ochrana nepominutelného dědice
0 Nový občanský zákoník – Ochrana soukromých práv
0 Nový občanský zákoník – Opatrovnictví člověka
0 Nový občanský zákoník – Opatrovnictví právnické osoby
0 Nový občanský zákoník – Opatrovník
0 Nový občanský zákoník – Opatrovník pro správu jmění dítěte
0 Nový občanský zákoník – Osobnost člověka
0 Nový občanský zákoník – Osvojení
0 Nový občanský zákoník – Pacht
0 Nový občanský zákoník – Péče o zdraví
0 Nový občanský zákoník – Pěstounství
0 Nový občanský zákoník – Podnikatel
0 Nový občanský zákoník – Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
0 Nový občanský zákoník – Pojištění
0 Nový občanský zákoník – Poručenství
0 Nový občanský zákoník – Potvrzení dědictví
0 Nový občanský zákoník – Povaha vlastnického práva a jeho rozsah
0 Nový občanský zákoník – Povinnost nahradit škodu
0 Nový občanský zákoník – Poznámky pod čarou
0 Nový občanský zákoník – Pracovní poměr
0 Nový občanský zákoník – Práva a povinnosti společníků k třetím osobám
0 Nový občanský zákoník – Práva a povinnosti společníků navzájem
0 Nový občanský zákoník – Pravidla správy
0 Nový občanský zákoník – Právní jednání vůči nepřítomné osobě
0 Nový občanský zákoník – Právní události
0 Nový občanský zákoník – Právnické osoby
0 Nový občanský zákoník – Právo na pozůstalost
0 Nový občanský zákoník – Právo některých osob na zaopatření
0 Nový občanský zákoník – Právo stavby
0 Nový občanský zákoník – Prekluze
0 Nový občanský zákoník – Prokura
0 Nový občanský zákoník – Promlčení
0 Nový občanský zákoník – Provoz dopravního prostředku
0 Nový občanský zákoník – Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
0 Nový občanský zákoník – Přeprava osob a věcí
0 Nový občanský zákoník – Přídatné spoluvlastnictví
0 Nový občanský zákoník – Příkaz
0 Nový občanský zákoník – Relativní neúčinnost
0 Nový občanský zákoník – Rodiče a dítě
0 Nový občanský zákoník – Rozdělení pozůstalosti
0 Nový občanský zákoník – Rozdělení věcí
0 Nový občanský zákoník – Rozvod manželství
0 Nový občanský zákoník – Sázka, hra a los
0 Nový občanský zákoník – Skladování
0 Nový občanský zákoník – Skončení správy
0 Nový občanský zákoník – Slib odškodnění
0 Nový občanský zákoník – Směna
0 Nový občanský zákoník – Smlouva o smlouvě budoucí
0 Nový občanský zákoník – Součást věci a příslušenství věci
0 Nový občanský zákoník – Soukromá listina a veřejná listina
0 Nový občanský zákoník – Soukromé právo
0 Nový občanský zákoník – Splnění
0 Nový občanský zákoník – Společné dluhy a pohledávky
0 Nový občanský zákoník – Spoluvlastnický podíl
0 Nový občanský zákoník – Spotřebitel
0 Nový občanský zákoník – Správa pozůstalosti a její soupis
0 Nový občanský zákoník – Správa společné věci
0 Nový občanský zákoník – Správa společnosti
0 Nový občanský zákoník – Stavba jako předmět díla
0 Nový občanský zákoník – Svěření dítěte do péče jiné osoby
0 Nový občanský zákoník – Svěřenský fond
0 Nový občanský zákoník – Tichá společnost
0 Nový občanský zákoník – Účet
0 Nový občanský zákoník – Účinky smlouvy
0 Nový občanský zákoník – Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
0 Nový občanský zákoník – Určení ceny podle rozpočtu
0 Nový občanský zákoník – Určování rodičovství
0 Nový občanský zákoník – Úschova
0 Nový občanský zákoník – Ustanovení společná
0 Nový občanský zákoník – Ústav
0 Nový občanský zákoník – Ústavní výchova
0 Nový občanský zákoník – Utvrzení dluhu
0 Nový občanský zákoník – Úvěr
0 Nový občanský zákoník – Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
0 Nový občanský zákoník – Uzavření smlouvy
0 Nový občanský zákoník – Užití předpisů občanského práva
0 Nový občanský zákoník – Věcná břemena
0 Nový občanský zákoník – Věcná práva
0 Nový občanský zákoník – Veřejný příslib
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku
0 Nový občanský zákoník – Všeobecné ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Vydědění
0 Nový občanský zákoník – Výklad právních jednání
0 Nový občanský zákoník – Výměnek
0 Nový občanský zákoník – Výpočet povinného dílu
0 Nový občanský zákoník – Výprosa
0 Nový občanský zákoník – Výpůjčka
0 Nový občanský zákoník – Vznik manželství
0 Nový občanský zákoník – Vznik závazků a jejich obsah
0 Nový občanský zákoník – Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami
0 Nový občanský zákoník – Zadržovací právo
0 Nový občanský zákoník – Zájezd
0 Nový občanský zákoník – Zajištění dluhu
0 Nový občanský zákoník – Základní ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Zaknihované cenné papíry
0 Nový občanský zákoník – Zákonná posloupnost
0 Nový občanský zákoník – Zánik členství
0 Nový občanský zákoník – Zánik společnosti
0 Nový občanský zákoník – Započtení na povinný díl a na dědický podíl
0 Nový občanský zákoník – Zápůjčka
0 Nový občanský zákoník – Zasílatelství
0 Nový občanský zákoník – Zástavní právo
0 Nový občanský zákoník – Závazková práva
0 Nový občanský zákoník – Závěrečná ustanovení
0 Nový občanský zákoník – Závěť
0 Nový občanský zákoník – Zcizení dědictví
0 Nový občanský zákoník – Zdánlivé manželství
0 Nový občanský zákoník – Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
0 Nový občanský zákoník – Změny v obsahu závazků
0 Nový občanský zákoník – Zprostředkování
0 Nový občanský zákoník – Způsob a rozsah náhrady
0 Nový občanský zákoník – Zvláštní opatření při výchově dítěte
0 Nový občanský zákoník – Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů
0 Nový občanský zákoník – Zvláštní ustanovení o společenství jmění
0 Nový občanský zákoník – Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít